Tjänster


Ergoaktiv erbjuder ergonomi – arbetsterapi – friskvård – ergorätta produkter.

Tillsammans med Ergoaktiv ska du som kund känna dig säker på att samarbetet bygger på att du ska må bra och du ska att få ut det bästa av din arbetsplats och dina medarbetare. Den arbetsterapeutiska/ergonomiska helhetssynen betonar och främjar det friska vilket ökar frisknärvaron och produktiviteten hos medarbetarna.

Inom Ergoaktiv förenas arbetsterapeutens helhetstänk med ergonomens specialistkompetens. Interventionen sker alltid enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Kompetensen och omvärldskollen uppdateras ständigt inom ergonomi- och arbetsmiljöområdet, det kommer hela tiden nya rön inom forskningen och nya ergorätta produkter tas fram.

 

Ergonomi

Insatser inom ergonomi utförs av ergonom/leg arbetsterapeut och görs på arbetsplatsen med medarbetarens aktiva medverkan. På så sätt får individen stöd att själv ta ansvar för sin situation. Genomgången bygger på Arbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar och föreskrifter.

Efter en analys av arbetsplatsens och individens fysiska förutsättningar justeras arbetssättet, arbetstekniken, miljön och utrustningen i den mån det är möjligt.

Det kan handla om ergonomikartläggning för enskilda individer eller grupper, belastningsergonomisk riskbedömning, rådgivning kring nya arbetsmiljöer vid flytt eller omorganisation samt arbetsförmågebedömning och vid behov av individuella insatser vid t ex smärttillstånd.

 

Ergoaktiv workshop

En ergoaktiv workshop läggs upp utifrån vad du som kund behöver. Det kan vara för ergonomi på kontoret eller i skolan för lärare eller barnskötare, för lokalvård, kök eller produktion samt för handeln eller för konsulter som ofta arbetar ute hos kund. Tid, plats och pris varierar beroende på vad du som kund behöver. Önskar du lägga till ytterligare kompetens hos föreläsare så ordnas det.

 

Utprovning av ergorätta produkter innebär att du som kund får hjälp av en ergonom/leg arbetsterapeut att prova ut och införskaffa en ny produkt. Det kan röra sig om ergonomiska tillbehör, stol, bord, matta, belysning eller ljudabsorbenter.

Som användare är det inte alltid lätt att veta vilken produkt man behöver. Här får du hjälp, som bygger på erfarenhet från olika miljöer och arbetssituationer samt kunskap om människokroppen och ergonomiska produkter. Produkten väljs ut utifrån användarens behov och beställarens önskemål. Produkten ställs in och anpassas till individen och till övrig utrustning på arbetsplatsen.

 

Arbetsterapi

Ergoaktiv kan även utföra traditionell arbetsterapi av legitimerad arbetsterapeut, både vad gäller utprovning av hjälpmedel, råd och träning kring dagliga aktiviteter samt rehabilitering av smärtproblematik. Berätta vad du behöver!

 

Friskvård

Ergonomi och friskvård ligger nära vartannat. För att klara vardagens påfrestningar, både vad gäller arbete och fritid, behöver man ta hand om sig och sin kropp. Att äta och motionera utifrån sin förutsättningar. Likaså behöver alla hitta sin balans mellan arbete och fritid, mellan aktivitet och vila. Både vår fysiska och vår mentala hälsa bygger på att vi hittar en balans mellan att vara igång och att vara avslappnad. Du kan få råd och stöd i att hitta den balansen.