Om oss


Ett ergoaktivt företag

Ergoaktiv drivs av Katarina Bruck, ergonom och leg arbetsterapeut. Företaget bygger sin verksamhet kring att förebyggande arbete ger kunden ökad frisknärvaro och produktivitet.

Med en ergoaktiv arbetsplats mår både personal och företagsresultat bättre! Som kund får du hjälp att få ut mest möjliga av dina medarbetare genom att se till helheten – människan i sin arbetsmiljö.
Du erbjuds ergonomi – arbetsterapi – friskvård – ergorätta produkter

Varför välja Ergoaktiv

Katarina Bruck har flera års yrkeserfarenhet inom arbetsterapi och ergonomi samt flera års studier inom arbetsmiljö i allmänhet och ergonomi i synnerhet, bl a på magisternivå.

Hon tog tog arbetsterapeutexamen 1992 och har arbetat hälften av arbetsterapeutåren inom ergonomi och yrkesinriktad rehabilitering.

Ergoaktiv gör insatser som:

•Ergonomikartläggning •Fortlöpande och förebyggande ergonomi och arbetsmiljöarbete •Insatser vid arbetsrelaterade problem, så som musarm, huvud/rygg/nackvärk etc •Belastningsergonomisk riskbedömning enligt AFS •Arbetsförmågebedömning •Tips, råd och stöd vid omorganisation, ombyggnad och renovering av arbetsplatsen •Smärtrehabilitering   •Utprovning av ergonomiprodukter