Tag Archives: systematiskt arbetsmiljöarbete
SAM

SAM

Ligger du efter med det Systematiska ArbetsMiljöarbetet, SAM? Vi har en pedagogisk och lättarbetad metod för att komma igång med och få ordning på dokumentationen kring SAM. Den överensstämmer med de lagar och förordningar kring hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, med Policys, Rutiner och Handlingsplaner, för företag om minst 10 anställda. Under en halvdag sitter vi […]