SAM

SAM


Ligger du efter med det Systematiska ArbetsMiljöarbetet, SAM? Vi har en pedagogisk och lättarbetad metod för att komma igång med och få ordning på dokumentationen kring SAM. Den överensstämmer med de lagar och förordningar kring hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas, med Policys, Rutiner och Handlingsplaner, för företag om minst 10 anställda. Under en halvdag sitter vi ner och samlar in de dokument ni redan har. Därefter gör vi på A&K systematiseringen och återkommer till er med materialet i digital form och i pappersform. Under ytterligare en halvdag har vi sedan ett samordningsmöte hos er där vi lägger upp arbetet för att SAM ska bli en naturlig del i er verksamhet. Hör av er nu, så bokar vi in en tid och berättar mer hur det skulle kunna se ut för ditt företag!

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.